• Adres: Meriç Mah.M.T.K. Sit. 5747/10 Sk. No:15 K:1-2 Bornova / İZMİR
 • 0 232 431 11 85

Sizler için Yapmak İstediklerimiz

1- İthalat ve İhracat operasyon desteği;

 1. a) Gerçekleştirmek istediğiniz ithalat ve/veya ihracat işlemlerinizin prosedürlerinin belirlenerek buna bağlı evrak ithalatihracattakımlarının hazırlanması, gümrük nezdindeki operasyonların da gümrük müşaviriniz ile koordineli olarak takip edilmesi,
 2. b) İşleminize ait nakliyelerin, Yurt dışındaki Satıcı/Alıcı firmanın ülkesi sınırları içerisinde bulunan depolarına teslim ve/veya depolarından en uygun fiyat ve şartlarda teslim alınması için gerekli tüm operasyonun hazırlanması ve yönetilmesi.
 3. c) İşlemlerinizin, Uluslararası Ticaret Odası (I.C.C.) tarafından belirlenmiş “Teslim” ve “Ödeme” şekillerine uygunluğunun sağlanarak daha güvenli bir ticaret platformunun oluşturulması.

2- Lojistik Destek;

lojistik

 1. Yurt içi ve uluslararası nakliye için en uygun taşıma firmalarının ve fiyatlarının tespit edilmesi.
 2. İthalat ve İhracat işlemlerinizde Nakliye operasyonlarının düzenlenmesi ve varış noktalarındaki işlemlerin tamamlanmasına kadar olan sürecin takip edilmesi.

 

3- Pazar Araştırma Desteği;

 1.  Alınması veya satılması planlanan ürün/ürünler için en uygun pazarların tespit edilmesi.pzararastirma
 2. Tespit edilen Pazar içerisinde gerçekleştirilebilecek pazarlama yöntemlerinin ortaya çıkartılması.
 3. Ürünlerin, alım veya satışının planlandığı Pazar için gerekli donanıma ve/veya sertifikasyona sahip olunma durumunun incelenmesi.
 4. Sertifikanın zorunluluk olarak tespit edilmesi durumunda firma ve ürün değerlerinde bulunan eksikliklerin tespit edilip gerekli sertifikasyonlar için hazırlıkların oluşturulması ve süreç içerisinde takibinin yapılması.

4- Pazarlama / Satın Alma Desteği;pazarlama

 1. Marka oluşturulması ve yönetimi, firmanın geliştirilmesi ile kurumsal kimlik kazandırılması.
 2. Üretimini ve/veya satışını gerçekleştirdiğiniz ürünlerinizin yurt dışı pazarlama ve satış faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.
 3. İthalatı yapılmak istenilen ürünlerin yurt dışındaki üreticilerinin ve satıcılarının tespit edilip, satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
 4. Müşteri ve/veya Satıcılar ile firmanız arasındaki ilişkileri düzenleyerek firmanızın müşteri temsilciliğinin üstlenilmesidir.

Not: Tüm yazışmalar ve görüşmeler tarafınıza tercüme edilip gönderilmektedir.

5- Dış Ticaret Muhasebesi ve Finansmanı Danışmanlığı;

1) Dış Ticaret MFD,muhasebe

 1. İthalat ve İhracat konularına ait işlemlerin muhasebeleştirilmesinin takibi,
 2. Ülkemiz ve Uluslar Arası Ticaret yasalarına uygun olarak (UFRS & TFRS) Finansal akışın takip edilmesi,
 3. KDV iadesi, mahsup talebi ve İhracat taahhütlü kredi gibi işlemlerin evraklarının düzenlenmesi, talep ve işlem sürecinin takip edilmesi.

2) Kuruluş MFD

 1. a) Firma Kuruluş işlemlerinin yapılması,
 2. b) Ön muhasebe sisteminin kurulması,

 

6- İnsan Kaynakları ve Personel Hizmetleri Desteği;insankaynaklari

 1. Personel işe girişlerinin, işkur ve sgk teşviklerine uygun olarak hazırlanması.
 2. Personel Özlük dosyası, maaş ve mesai hesaplamaları, sgk ve işkur mevzuatlarına uygun hazırlığı ve puantaj işlemleri.
 3. Bordroların hazırlanması ve kontrolünün yapılması,
 4. İşyeri Sgk bildirgesi hazırlama, şifre alımı, E-bildirge düzenlemesi ve takibi,
 5. Personel çıkış işlemlerinin yapılması.

 

 

7- Personel Geliştirme;

a)Ön Muhasebe,

 1. b) Dış ticaret operasyon,
 2. c) Ticari İngilizce yazışmalar,
 3. d) e-ticaret,
 4. e) Uluslararası Pazarlama alanlarında personel yetiştirilmesi.

8- Ruhsat / Belge Alımı ve Takibi;

 1. İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı alımı ve takibi. İlgili tüm ruhsat işlemleri.
 2. GSM ve Sıhhi Müesseseler için iş yeri ruhsatı alımı ve takibi.
 3.  Avcılık ruhsatı alımı ve takibi.
 4.  Kapasite raporu alımı ve takibi.
 5.  Sanayi Sicil Belgesi alımı ve takibi.
 6.  K2 Yetki belgesi ve SRC Belgesi alımı.
 7.  KDV İade Dosyası ve Mahsup Talebi hazırlama ve takibi.
 8.  KOSGEP Kredi destekleri ve teşvikleri takibi.
 9.  EXİM (Eximbank) Kredisi alımı ve takibi.
 10.  İthalatçı bilgi formu tasdiki.
 11.  Genel kurul yapımı ve takibi.
 12.  Faaliyet raporları yapımı ve takibi.
 13.  Tür değişikliği ve tür değişiklik raporu yapımı ve takibi.
 14.  Muhasebe işleri takibi.
 15.  Sermaye artışı raporu düzenleme ve takibi.
 16.  Kira Beyanı yapımı ve takibi.
 17.  Üretim geliştirme, personel verimlilik, maliyet tablosu ve reçetesi hazırlama.
 18.  İç denetim işleri takibi ve yapımı.
 19.  Şirket kuruluş işlemleri ve takibi.
 20.  Mersis, Ticaret Sicil oda kayıt işlemleri ve takibi.

İlgilendiğiniz hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi verebilmek için sorularınızı bekliyoruz.

 

İzmir Dış Ticaret, Dış Ticaret Firması, İzmir, torbalı, pancar, organize sanayi,